Best Practice

Wat is een Best Practice?

Best Practices zijn ontworpen om uw organisatie te helpen effectiever te worden in een groot aantal belangrijke zakelijke functies, waaronder project-, programma- en IT-servicebeheer. De internationaal erkende methoden voor beste praktijken omvatten ITIL®, PRINCE2® en MSP®, evenals richtlijnen voor cyberveerkracht, risico, waarde en portfoliobeheer.
ITIL® is geen methode of model, maar biedt een framework dat uitgaat van een reeks ‘best practices’. Dit betekent dat men uitgaat van een professionele benadering die gebaseerd is op het streven naar maximale kwaliteit. Mede doordat dit framework gebaseerd is op succesvolle ervaringen uit de dagelijkse praktijk is deze “best practice” uitgegroeid tot de wereldwijde norm in service management

Het officiele ITIL® Foundation certificaat heeft een grote meerwaarde voor de professionele ICT’er.

Information Technology Infrastructure Library®, meestal afgekort tot ITIL®,is het referentiekader voor het inrichten van de ICT-servicemanagementprocessen binnen een ICT-organisatie.

Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche.

Deze cursus is bedoelt voor Alle professionals die betrokken zijn bij het beheer van ICT en het leveren van ICT-services zoals IT-medewerkers,-managers, alsmede applicatie-, project-, proces- en businessmanagers

 

ITIL® FOUNDATION

PRINCE2® FOUNDATION

PRINCE2 is een framework voor projectmanagement. Deze manier van werken is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project.

PRINCE2 is toepasbaar op alle projecten en kent een grote flexibiliteit. Aspecten van de methode die niet van toepassing zijn op (of niet nuttig voor) een bepaald project, kunnen weggelaten worden.

Het officiele PRINCE2® Foundation certificaat heeft een grote meerwaarde voor de professionele Projectmanager

 

Deze cursus is bedoelt voor alle professionals die betrokken zijn bij het managen, besturen en organiseren van een project. Alsmede alle professionals die betrokken zijn bij het beheer van ICT en het leveren van ICT-services zoals IT-medewerkers,-managers, alsmede applicatie-,  proces- en businessmanagers

 

RESILIA is een framework van best practices dat aansluit op andere frameworks en best practices, zoals ITI, PRINCE2 en COBIT 5. Met behulp van de ITIL lifecycle ontwikkelt u de vaardigheden en inzichten die nodig zijn om cyber aanvallen te detecteren, hier adequaat op te reageren en snel een herstelprocedure te starten. Met RESILIA bent u in staat om uw bedrijfskritische informatie effectief te beschermen.

Deze cursus is bedoelt voor iedereen die in een organisatie meedenkt over een betere structuur  rondom nieuwe of bestaande informatiebeveiligingsprocessen zoals informatiebeveiligingsmanagers, IT project- of programmamanagers, IT service managers, business analisten, risico managers, compliance managers, business continuity managers en security architecten.

RESILIA® Foundation

ISO27001 Foundation

ISO 27001 is een framework die gaat over informatiebeveiliging. Hierin word beschreven hoe je procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.

Dit betekent het geheel van preventieve, detective, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Ook deze cursus is bedoelt voor iedereen die in een organisatie meedenkt over een betere structuur  rondom nieuwe of bestaande informatiebeveiligingsprocessen zoals informatiebeveiligingsmanagers, IT project- of programmamanagers, IT service managers, business analisten, risico managers, compliance managers, business continuity managers en security architecten.

Persoonlijk advies

Heeft u liever persoonlijk advies of toelichting? Wij zijn bereikbaar op:

Telefoon/ Whatsapp 06-51927446

U kunt natuurlijk ook een email sturen naar:

info@davidson-trainingen.nl

Inschrijven

Als u zich wilt inschrijven voor een van deze cursussen  stuur dan een e-mail naar:

inschrijven@davidson-trainingen.nl

Best Practice