Klachtenafhandeling

Klachten procedure

Davidson Trainingen streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!
Een gesprek met ons leidt meestal tot een oplossing waar idereen tevreden over is.

Mocht u na dit gesprek nog niet tevereden zijn dan kunt u een klacht indienen.

Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken hoe belangrijk wij een goede relatie met u vinden. Wij nemen uw klacht altijd serieus en zien deze als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Elke schriftelijke uiting per brief of email van ontevredenheid over de activiteiten of dienstverlening van Davidson Trainingen behandelen wij volgens deze klachtenprocedure.

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken op te nemen:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum
  • een heldere beschrijving van uw klacht
  • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

Hoe meer informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te behandelen.

Uw klacht kunt u sturen naar:
Davidson Trainingen, Distelachterstraat 20, 1031XA Amsterdam

of electronisch naar: info@davidson-trainingen.nl